Financiën

Hoeveel geld kwam er in 2016 binnen bij Kansfonds? En hoe hebben we dat geld besteed?

Onze gouden regels 

Als fonds doen we er alles aan om verantwoord om te gaan met het geld voor maatschappelijke initiatieven. Daarom houden we ons aan een aantal regels.

We gebruiken het rendement op ons vermogen om zo veel mogelijk onze organisatiekosten te financieren.

De kosten van onze eigen organisatie houden we zo laag mogelijk. De door het bestuur vastgestelde norm is maximaal 20%. In 2016 zaten we met 2,6% onder deze norm.

We beleggen onze reserves risicomijdend en maatschappelijk verantwoord.

Als er geld vrijvalt (bijvoorbeeld omdat een project niet doorgaat), zetten we dat geld nog hetzelfde jaar in voor nieuwe projecten.

De beloning van onze directie is in lijn met de ‘Grondslagen voor beloning van directeuren van de instellingen van de VFI’.

Kansfonds is een CBF-erkend goed doel. We werken als fonds volgens de bijbehorende regels.

De jaarrekening stellen we op conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen en de aanwijzingen van het CBF.

Inkomsten 2016

Een belangrijke taak voor Kansfonds is zorgen voor voldoende inkomsten om onze missie te vervullen. Het grootste deel van onze inkomsten is afkomstig van de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij. Daarnaast werven we ook zelf fondsen.

Uitgaven 2016

We hebben ruim € 9.4 miljoen toegekend aan projecten waarin mensen omzien naar de kwetsbaren. Elk jaar gaan er projecten niet door, of blijken projecten minder geld nodig te hebben dan aangevraagd. Uiteindelijk is er ruim € 9,1 van het toegezegde bedrag benut.

Het geld dat niet is gebruikt, hebben we gelijk weer herbestemd voor het financieren van andere projecten. 82,05% van onze kosten hebben we besteed aan de financiering van projecten. 17,95% hebben we gebruikt om de organisatie te bekostigen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur

Aanmelden

Door je hier in te schrijven ga je akkoord met het ontvangen van nieuws van het Kansfonds.

Meld aan