De versnellers
van Kansfonds

Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot om met afzonderlijke projecten op te lossen. Ook komt het voor dat oplossingen lang op zich laten wachten, ondanks alle inspanningen. Om daarin meer beweging te krijgen, geven we een extra stimulans met onze versnellers. In 2016 zetten we versnellers in voor opgroeien in armoede en zwerfjongeren.

Lees verder

Zo werkt het

Rond specifieke thema’s roepen we de samenleving op om met projectideeën te komen. En dan vooral ideeën die tot vernieuwende en duurzame oplossingen leiden. We ondersteunen de projecten niet alleen met geld. We zorgen er ook voor dat de projectleiders hun kennis delen. Ook brengen we ze in contact met deskundigen.

Opbrengsten delen

Van elke versneller laten we onderzoeken wat de opbrengsten zijn. Wat werkt wel en wat werkt niet? Die kennis delen we vanzelfsprekend met de samenleving.

Versneller Opgroeien in armoede

Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Dat zet deze kinderen op een enorme achterstand. Van 2014 tot 2020 zet Kansfonds in op 53 projecten die kinderen en gezinnen versterken in hun mogelijkheden.

Aanpak

Veel problemen, zoals gebrek aan geld en slechte huisvesting, zijn niet eenvoudig weg te nemen. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin vergroten, zodat zij hun problemen beter het hoofd kunnen bieden. Bijvoorbeeld met meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Zo bieden we tegenwicht aan de negatieve gevolgen van opgroeien in armoede, die anders een leven lang voelbaar zijn.

Stand in 2016

  • Oogst derde en laatste oproep: 64 aanvragen.
  • We gaan 13 nieuwe projecten ondersteunen. De teller staat nu op 48.
  • De projecten focussen bijvoorbeeld op problemen leren oplossen, toekomstplannen maken en hulp krijgen van mensen in de buurt. Zo krijgen kinderen en gezinnen meer grip op hun bestaan.
  • 150 betrokkenen bij de projecten kwamen voor uitwisseling en inspiratie bij elkaar.
  • De eerste onderzoeksgegevens over de opbrengsten van de projecten zijn binnen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt ze.

Denktank

Diverse landelijke organisaties denken mee over waar we als fonds het beste op kunnen inzetten, zoals het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

Versneller Zwerfjongeren

12.000 jongeren in Nederland zijn dakloos. Hun toekomst is vaak uitzichtloos en hun kwetsbaarheid is diepgeworteld. Van 2015 tot 2020 zetten we 25 projecten in om hun kansen te vergroten.

Aanpak

De projecten pakken de onderliggende problemen van zwerfjongeren aan. Zoals gebrek aan zelfvertrouwen, geen uitzicht hebben op een toekomst en onvoldoende levensvaardigheden om de toekomst vorm te geven. Als we aan deze onderliggende problemen niks doen, hebben andere interventies ook niet veel zin.

Stand in 2016

  • Oogst tweede oproep: 15 aanvragen.
  • Daarvan gaan we 9 projecten ondersteunen. De teller staat nu op 19.
  • De projecten helpen zwerfjongeren hun talenten te ontwikkelen en levensvaardigheden op te doen. Ook koppelen ze de jongeren aan een volwassen maatje dat er altijd voor hen is.
  • 115 betrokkenen bij de projecten kwamen voor uitwisseling en inspiratie bij elkaar.
  • Radboudumc analyseert de eerste onderzoeksgegevens over de opbrengsten van de projecten.

Coalitiepartner

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur

Aanmelden

Door je hier in te schrijven ga je akkoord met het ontvangen van nieuws van het Kansfonds.

Meld aan