MISSIE EN WERKWIJZE

De waarde van Kansfonds

Lees verder

Veel kwetsbare mensen redden het niet als er niemand naar hen omziet. Gelukkig zijn er mensen die dat niet laten gebeuren. Ze vinden het – net als wij – ondenkbaar om níét te helpen. Daarom helpt Kansfonds hun initiatieven mogelijk maken, zodat de kwetsbaarsten niet buitengesloten raken.

Maatschappelijk probleem

Elk jaar raken talloze mensen in onze samenleving achterop en buitengesloten. Mensen om wie niemand zich bekommert. Die worstelen met zulke complexe problemen, dat ze niet meer passen in regels en voorzieningen. Die de zorg mijden. En die niemand meer hebben die gelooft in wat ze wél kunnen.

Deze mensen – jong en oud – zijn vastgelopen in het leven, om welke reden ook. Ze zijn in een uitzichtloze situatie beland, waarin zij op eigen kracht en zonder hulp nauwelijks verandering kunnen brengen. Tenzij er iemand naar deze kwetsbare mensen omkijkt en in ze gelooft.

Missie

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar.

Onze visie

Wij geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen.

Gedachtegoed achter onze keuzes

Hoe zorgen we ervoor dat we ons doel bereiken? En dat we duurzame resultaten boeken? 

Hulpbronnen versterken
Hoe verbeter je de kansen van kwetsbaren? Door eraan bij te dragen dat zij over voldoende hulpbronnen beschikken, zo blijkt uit onderzoek. Dat kunnen hulpbronnen in zichzelf zijn, zoals zelfvertrouwen en levensvaardigheden. Maar ook bronnen om hen heen, zoals steun van buren en mensen die hen verder kunnen helpen met advies. Daarom steunen we projecten die de hulpbronnen van kwetsbare mensen versterken.

Inzetten op lokale initiatieven
Het zijn vaak de mensen in de omgeving van de kwetsbaren, die zien wat er gaande is, waar het misgaat, waar er kansen liggen. Vaak nog eerder dan de officiële hulpverleningsorganisaties. Mensen in de buurt zijn de ogen en oren in de wijk. Vaak hebben zij al een vertrouwensrelatie met de mensen naar wie zij omzien. En kunnen zij met weinig al veel bereiken. Omdat die hulp dichtbij het meest efficiënt is, ondersteunen we lokale initiatieven waarin mensen omzien naar de kwetsbaren.

Wat we inbrengen

Dit is wat we inbrengen om ons doel te bereiken:

  • Geld om sociale initiatieven mogelijk te maken
  • Onze expertise die ons in staat stelt om kansrijke projecten te herkennen en verder te brengen
  • Onze netwerken waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen

Waarin we ons onderscheiden

Kansfonds heeft raakvlakken met verschillende fondsen. Dit is waarin Kansfonds zich onderscheidt:

  • Dat het niet één specifieke doelgroep kiest (zoals ouderen of kinderen met een beperking), maar juist iedereen die kwetsbaar is en niet over voldoende hulpbronnen beschikt
  • Dat het niet rechtstreeks de mensen in nood helpt, maar helpers in de directe omgeving helpt om naar kwetsbaren om te zien
  • Dat het katholiek sociaal denken ons kompas is bij de keuzes die we maken

Met wie we samenwerken

Onze droom is een samenleving waarin er ook plek is voor kwetsbare mensen. Die droom delen we met velen, zoals potentiële financiers, aanvragers van projecten, collega-fondsen, maatschappelijke organisaties en bisdommen. We nodigen hen veelvuldig uit om mee te denken over kansen, de manieren waarop we kunnen samenwerken en hoe we elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld met expertmeetings, inspiratiebijeenkomsten, persoonlijke ontmoetingen en locatiebezoeken.

Hoe we versnellen

Kansfonds zet versnellers in om urgente maatschappelijke problemen meer programmatisch op te pakken. We investeren langere tijd in vernieuwende initiatieven. We wisselen tussen de projecten kennis en ervaring uit. En we doen onderzoek naar wat werkt. Zo zetten we vaart achter de verbeteringen die zo hard nodig zijn. Onze versnellers in 2016:

  • Opgroeien in armoede
  • Zwerfjongeren

Ons werkgebied

Kansfonds maakt burgerinitiatieven mogelijk: in de stad, in het dorp, in de buurt en in de wijk. Dat doen we in Nederland en op kleine schaal in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In Suriname blijven we met een bescheiden budget actief – tot en met 2018.

Ons kompas

Tot op de dag van vandaag helpt Kansfonds met dezelfde overtuiging en vindingrijkheid mensen omzien naar de kwetsbaren. Het katholiek sociaal denken is ons kompas: samenleven doe je met elkaar. We maken ons sterk voor een samenleving waarin ieder mens telt en niemand voor zichzelf leeft. Waarin we elkaar versterken en zorgdragen voor elkaar.

Onze geschiedenis

Tijdens de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, hielp EHBO’er Albert Bergers de gewonden en daklozen in zijn wijk. Ook tijdens de wederopbouw organiseerde hij tal van acties om mensen in nood te helpen. Die acties, waaronder de SUS-loterijen, werden later voortgezet vanuit een fonds dat de KRO daarvoor speciaal oprichtte: het huidige Kansfonds.

1940 Bommen op Rotterdam

Samen met buurtbewoners bekommert Albert Bergers zich om de gewonden en daklozen in zijn buurt.

1946 Wederopbouw

Bergers organiseert allerlei wervende acties om aan hulpmiddelen te komen voor de EHBO-afdelingen in ons land.

1949 Pleisteracties

Bergers bedenkt de pleisteracties. Na de zondagmis verkopen vrijwilligers pleisters voor het goede doel.

1953 Steentjesactie

De acties van Bergers worden steeds grootschaliger met radiosteun van de KRO. De steentjesactie is daar een voorbeeld van.

1954 SUS-loterijen

Vanaf 1954 organiseert Bergers ruim vijftig loterijen. De meest succesvolle zijn de Sla Uw Slag-loterijen.

1957 Stichting Katholieke Noden

De KRO besluit om een aparte stichting op te richten die het geld over goede doelen verdeelt: Stichting Katholieke Noden.

1970 Ontstaan nieuwe loterijen

De SUS-loterijen gaan op in nieuw bedachte loterijen, waarvan Skanfonds medelicentiehouder is.

2016 Kansfonds, geven om een ander

Vanaf 1 januari 2016 is Kansfonds de nieuwe naam voor Skanfonds. Hét fonds dat mensen helpt omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur

Aanmelden

Door je hier in te schrijven ga je akkoord met het ontvangen van nieuws van het Kansfonds.

Meld aan