RESULTATEN

Ruim €9,4 miljoen voor 541 projecten

In 2016 heeft Kansfonds ruim € 9,4 miljoen toegekend aan 541 projecten. Stuk voor stuk helpen de projecten omzien naar de kwetsbaarsten, zodat zij niet buitengesloten raken. We kregen 1.612 aanvragen binnen om projecten te financieren. Dat zijn er 452 meer dan in 2015.

Lees verder

Waar helpt Kansfonds helpen?

Uit ervaring weten we dat hulp die dichtbij is en persoonlijk, het beste werkt. Daarom financieren we vooral lokale initiatieven. In 2016 hebben we er 541 mogelijk gemaakt. Grote en kleine. In de stad, in het dorp, in de buurt en in de wijk.

Grotendeels in Nederland en op kleine schaal in landen waarmee ons land van oudsher een band heeft.

Download projectenlijst

Geheel Nederland
495 projecten
€ 8.450.870
Landelijke initiatieven
46 projecten
€ 1.629.415
Caribisch deel van het Koninkrijk
31 projecten
€ 667.530
Suriname
15 projecten
€ 325.487

Wie helpen we omzien naar de kwetsbaarsten? 

Kansfonds helpt mensen die willen omzien naar de kwetsbaarsten. Omdat zij dicht bij de mensen staan die het moeilijk hebben, zien juist zij wat er nodig is. Ze zetten bijvoorbeeld projecten op vanuit hun kerkelijke organisatie of buurtcentrum. Of vanuit hun belangenorganisatie of inloophuis. Hoe was in 2016 de spreiding van de projecten over de initiatiefnemers?

Tabel: Spreiding projecten over initiatiefnemers

Wie zijn er ermee geholpen?

Kansfonds is er voor de kwetsbaarsten die zonder hulp buitengesloten raken – of die dat al zijn. Slachtoffers van geweld bijvoorbeeld. En mensen die eenzaam zijn en vergeten. Om welke mensen hebben we ons in 2016 bekommerd?

Tabel: Spreiding over doelgroepen

Wat is het effect?

Ieder mens dat weer verder kan, heeft zijn verhaal. Over waarom zijn leven ontwricht raakte en over het duwtje in de rug waardoor de situatie ten goede keerde. Met onze projecten in 2016 kregen mensen weer de kans zich te herpakken. Hoop te houden. Zelfvertrouwen op te bouwen. Problemen aan te pakken. En krachtiger te worden, met hulp van elkaar.

Tabel: Opbrengsten waarop de projecten focussen

PUBLIEKSCAMPAGNE VAN START

‘Je hebt het recht…’

We leven in een mooi land. Nederland. Met elkaar. Maar als je net even verder kijkt, is dat lang niet altijd zo. Er zijn veel mensen kwetsbaar door bijvoorbeeld armoede of eenzaamheid. Overal om je heen liggen kansen om kwetsbaren weer onderdeel van onze samenleving te maken. Soms moet je die kansen alleen even zien.

Kansfonds laat deze kansen zien met de publiekscampagne ‘Je hebt het recht…’. Zo heb je het recht een dakloze te groeten. Of om tienermoeders een betere start te geven. Het doel is om mensen te laten omzien naar elkaar. En om met elkaar weer meer een samenleving te worden.

In november 2016 ging onze campagne van start. Daarmee laten we zien waar we als fonds voor staan en vergroten we onze naamsbekendheid. De campagne is op tal van plekken aangekondigd, zoals in landelijke dagbladen en via Facebook en Twitter. Samen met de KRO-vereniging hebben we rond de campagne een special uitgebracht van Mijn KRO, die 370.000 huishoudens heeft bereikt.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Contact

Verstuur

Aanmelden

Door je hier in te schrijven ga je akkoord met het ontvangen van nieuws van het Kansfonds.

Meld aan